Inter optimum 72,5 WP

Fungicyd
substancja czynna: mankozeb (związek z grupy ditiokarbaminianów) – 680 g/kg (68%); cymoksanil (związek z grupy monoacetylomoczników) – 45 g/kg (4,5%).
Rejestracja w: ziemniak, pomidor, ogórek, cebula
Formulacja: WP
Typ i sposób działania: zapobiegawczo i interwencyjnie

OPIS DZIAŁANIA
Inter Optimum 72,5 WP jest środkiem grzybobójczym o działaniu wgłębnym i powierzchniowym w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie ziemniaka, pomidora, ogórka i cebuli przed chorobami grzybowymi.

STOSOWANIE ŚRODKA
Ziemniak
zaraza ziemniaka
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha
Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub:
− na odmianach wczesnych – w okresie zwierania się roślin w rzędach,
− na odmianach późnych – z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby w danym
rejonie na odmianach wczesnych.
Po wykonaniu pierwszego zabiegu środkiem o działaniu systemicznym lub środkiem Inter Optimum 72,5 WP, następne zabiegi wykonywać w miarę potrzeby co 7-14 dni, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych. Krótsze odstępy między zabiegami (7-10 dni) zachować w warunkach większego zagrożenia patogenem oraz na odmianach podatnych na zarazę ziemniaka.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Większą ilość wody stosować w uprawach zagęszczonych lub o silnie rozwiniętej naci ziemniaczanej.

Pomidor (w uprawie polowej)
zaraza ziemniaka, alternarioza, antraknoza
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,4 kg/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,4 kg/ha
Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo zgodnie z sygnalizacją lub po wystąpieniu pierwszych objawów choroby na pomidorach lub ziemniakach w danym rejonie. Środek stosować 2-3 razy w sezonie wegetacyjnym co 7-10 dni, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni
Zalecana ilość wody: 700-800 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Pomidor (w uprawie pod osłonami)
zaraza ziemniaka
Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,3% – 300 g środka w 100 l
wody
Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,3% – 300 g środka w 100 l wody
Środek stosować 2-3 razy w sezonie wegetacyjnym, co 7-10 dni, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni
Zalecana ilość wody: 1200 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Ogórek (w uprawie polowej)
mączniak rzekomy dyniowatych
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 kg/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 – 3 kg/ha
Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo zgodnie z sygnalizacją lub po wystąpieniu pierwszych objawów choroby na plantacjach w danym rejonie. Środek stosować 2-3 razy w sezonie wegetacyjnym co 7 dni, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni
Zalecana ilość wody: 700-800 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Ogórek (w uprawie pod osłonami)
mączniak rzekomy dyniowatych
Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,3% – 300 g środka w 100 l
wody
Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,3% – 300 g środka w 100 l wody
Środek stosować 1-2 razy w sezonie wegetacyjnym co 7dni, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni
Zalecana ilość wody: 1200 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Cebula
mączniak rzekomy cebuli, alternarioza
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 kg/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 – 2,5 kg/ha
Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo zgodnie z sygnalizacją lub po wystąpieniu pierwszych objawów choroby na cebuli nasiennej, uprawianej z dymki lub siewu ozimego w danym rejonie. Środek stosować 2-3 razy w sezonie wegetacyjnym, w odstępach co 7-10 dni, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych. Należy także zapewnić jak najlepsze pokrycie całych roślin cieczą użytkową stosując np.: rozpylacze z podwójnymi otworami opryskowymi, systemy podwójnych rozpylaczy, opryskiwacze z pomocniczym strumieniem powietrza.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni
Zalecana ilość wody: 700 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Uwagi:
1. Krótsze odstępy między zabiegami zachować w przypadku większego zagrożenia
chorobą.
2. Wyższe z zalecanych dawek stosować w uprawach silnie wyrośniętych lub w warunkach
większego zagrożenia chorobami.
3. W przypadku stosowania środka w uprawach pod osłonami stosować sztuczne podłoża
(brak kontaktu produktu z glebą).

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): ziemniak – 11 dni, pomidor – 4 dni, ogórek – 3 dni, cebula – 14 dni.

OSTRZEŻENIE
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.