Kivi Extra 6 OD

Herbicyd
substancja czynna: nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 40 g/l (4,17%)
Rejestracja w: kukurydza
Formulacja: SC
Typ i sposób działania: selektywny

OPIS DZIAŁANIA
Daichi 040 SC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastnicy jednostronnej oraz niektórych chwastów dwuliściennych w kukurydzy.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Daichi 040 SC jest selektywnym herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie, hamując jej wzrost i rozwój. Wzrost chwastów zostaje zahamowany wkrótce po zastosowaniu środka, po czym następuje stopniowe przebarwianie się roślin. Chwasty zamierają całkowicie po 20-25 dniach od zabiegu. Środek działa najskuteczniej na młode, intensywnie rosnące chwasty. Ciepła i wilgotna pogoda przyspiesza działanie środka, chłodna i sucha może je opóźnić.
Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, szarłat szorstki, tasznik pospolity.
Chwasty średnio wrażliwe: komosa biała.
Chwasty odporne: odporne są chwasty średnio wrażliwe w późniejszych fazach rozwojowych (powyżej 6 liści), skrzyp polny.

STOSOWANIE ŚRODKA
Kukurydza
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować w fazie 2-7 liści kukurydzy (BBCH 12-17).
Zabieg wykonać od fazy 3 liści do końca fazy krzewienia chwastnicy jednostronnej.
W przypadku zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych – zabieg wykonać gdy większość chwastów (ponad 50%) znajduje się w fazie 2-4 liści.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Po zbiorze kukurydzy i po zaoraniu pola, jesienią można siać zboża ozime. Wiosną następnego roku można uprawiać wszystkie rośliny. W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji jako roślinę następczą można uprawiać: − kukurydzę – bez limitu czasowego, − zboża ozime – po upływie 3 miesięcy na glebach kwaśnych oraz 9 miesięcy na glebach obojętnych i zasadowych.

OSTRZEŻENIE
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.