Profilux 72,5 WG

Fungicyd
substancja czynna: mankozeb (związek z grupy ditiokarbaminianów) – 680 g/kg (68%); cymoksanil (związek z grupy monoacetylomoczników) – 45 g/kg (4,5%).
Rejestracja w: ziemniak
Formulacja: WG
Typ i sposób działania: wgłębne i kontaktowe do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego

OPIS DZIAŁANIA.
Profilux 72,5 WG jest fungicydem w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu wgłębnym i kontaktowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie ziemniaka przed zarazą ziemniaka.

STOSOWANIE ŚRODKA
ziemniak
zaraza ziemniaka
Maksymalna / zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 2,5 kg/ha
Termin stosowania: Pierwszy zabieg wykonywać zgodnie z sygnalizacją lub:
− na odmianach wczesnych – w okresie zwierania się roślin w międzyrzędziach,
− na odmianach późnych – z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby w danym rejonie na odmianach wczesnych.
Po wykonaniu pierwszego zabiegu środkiem o działaniu układowym lub środkiem Profilux 72,5 WG, następne zabiegi środkiem wykonywać w miarę potrzeby co 8 – 14 dni. Krótszy odstęp między zabiegami co 8 – 10 dni zachowywać w warunkach większego zagrożenia patogenem oraz na odmianach podatnych na zarazę ziemniaka. Środek stosować od fazy całkowitego zakrycia międzyrzędzi (BBCH 39) do fazy początku żółknięcia liści (BBCH 91).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 4
Zalecana ilość wody: 200 – 600 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Większą ilość wody stosować w uprawach zagęszczonych lub o silnie rozwiniętej naci ziemniaczanej.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): ziemniaki – 7 dni

OSTRZEŻENIE
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.