PROTENDO 300 EC

Zawartość substancji czynnej:
protiokonazol (związek z grupy triazoli) – 300 g/l (28,04 %).

OPIS DZIAŁANIA
FUNGICYD w formie rozpuszczalnego koncentratu (EC) do sporządzania roztworu wodnego o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego.
Zgodnie z klasyfikacją FRAC substancja czynna protiokonazol zaliczana jest do grupy 3 (fungicydy DMI)

STOSOWANIE ŚRODKA
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.


Pszenica ozima , pszenica jara
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza żółta zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,65 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,33-0,65 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub bezpośrednio po zauważeniu pierwszych objawów chorób od fazy, gdy widoczny jest liść flagowy, ale
jeszcze zwinięty do początku fazy kwitnienia (BBCH 37-61).
Liczba zabiegów: 2

fuzarioza kłosów
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,65 l/ha
Termin stosowania: Środek zastosować zaraz po wykłoszeniu, gdy widoczne są pierwsze pylniki do końca fazy kwitnienia (BBCH 61-69).
Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni.

 

Jęczmień ozimy, jęczmień jary
plamistość siatkowa jęczmienia
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,65 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,33-0,65 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub bezpośrednio po zauważeniu pierwszych objawów choroby od fazy, gdy widoczny jest liść flagowy, ale jeszcze zwinięty do początku fazy kwitnienia (BBCH 37-61).

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Odstęp między zabiegami: 14- 21 dni
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

 

Pszenżyto ozime
mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,65 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,33-0,65 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub bezpośrednio po zauważeniu pierwszych objawów chorób od fazy, gdy widoczny jest liść flagowy, ale jeszcze zwinięty do początku fazy kwitnienia (BBCH 37-61).

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Odstęp między zabiegami:  14- 21 dni
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Żyto ozime
rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,65 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,33-0,65 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub bezpośrednio po zauważeniu pierwszych objawów chorób od fazy, gdy widoczny jest liść flagowy, ale jeszcze zwinięty do początku fazy kwitnienia (BBCH 37-61).

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Odstęp między zabiegami:  14- 21 dni
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

 

Rzepak ozimy
czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3-0,6 l/ha
Termin stosowania środka: Środek należy stosować zapobiegawczo lub bezpośrednio po wystąpieniu pierwszych objawów chorób od początku do końca fazy kwitnienia (BBCH 61-69).

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Odstęp między zabiegami: 21 dni
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Stosowanie środka ochrony roślin w uprawach
i zastosowaniach małoobszarowych

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Rzepak jary
sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3-0,5 l/ha
Termin stosowania środka: Środek należy stosować zapobiegawczo lub bezpośrednio po wystąpieniu pierwszych objawów chorób od fazy 6 liści rzepaku do końca fazy kwitnienia (BBCH 16-69). W przypadku zwalczania czerni krzyżowych i / lub zgnilizny twardzikowej środek stosować od początku fazy kwitnienia (BBCH 61).

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Odstęp między zabiegami: 14 – 21 dni
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
– zboża ozime i jare  – 35 dni,
– rzepak ozimy, rzepak jary – 56 dni.

  1. Zabieg środkiem wykonać w temperaturze powietrza powyżej 12ºC.
  2. Środek zawiera substancję czynną protiokonazol z grupy triazoli (fungicydy inhibitory biosyntezy steroli – inhibitory demetylacji, SBI- DMI, wg FRAC grupa 3). W ramach strategii antyodpornościowej zaleca się m.in.:
    • stosowanie środka głównie do zabiegów zapobiegawczych,
    • niestosowanie środka w dawkach innych niż jest zalecana,
    • włączenie do przyjętego programu ochrony środków grzybobójczych, zawierających substancje czynne z innych grup, o odmiennych mechanizmach działania (stosowanie przemienne lub w mieszaninie zbiornikowej).