Valis M 66 WG

Fungicyd
Substancja czynna:  mankozeb (związek z grupy ditiokarbaminianów) – 60% (600 g/kg),
walifenalat
(związek z grupy acyloaminowych) – 6% (60 g/kg)
Rejestracja w:  ziemniak
Formulacja:  WG
Typ i sposób działania: wgłębny i powierzchniowy do stosowania zapobiegawczego

OPIS DZIAŁANIA
Środek grzybobójczy w postaci granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu wgłębnym i powierzchniowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie ziemniaka przed zarazą ziemniaka.

STOSOWANIE ŚRODKA
Ziemniak
zaraza ziemniaka
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 – 2,5 kg/ha.
Niższą z zalecanych dawek środka stosować we wcześniejszej ochronie plantacji, natomiast wyższą z zalecanych dawek środka w późniejszych fazach rozwojowych ziemniaka lub przy większej presji chorobotwórczej patogena oraz na plantacji bardziej zagęszczonej.
Termin stosowania: Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub:
− na odmianach wczesnych w momencie, gdy nastąpiło zwarcie roślin w rzędach,
− na odmianach późnych, z chwilą wystąpienia objawów choroby w danym rejonie na odmianach wczesnych.
Zabiegi wykonywać w odstępach co 7-10 dni, 2–3 razy w sezonie wegetacyjnym, przemiennie z fungicydami o innym mechanizmie działania.
Krótszy odstęp między zabiegami zachować w warunkach większego zagrożenia patogenem
(częste opady deszczu, wysoka wilgotność powietrza, temperatura 18-22°C) oraz na odmianach podatnych na zarazę ziemniaka.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
Zalecana ilość wody: 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): Ziemniak: 7 dni.

OSTRZEŻENIE
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.