Osorno SC

2020-09-01T12:59:05+02:00July 11th, 2019|

Osorno SC Herbicyd substancja czynna: mezotrion (związek z grupy trójketonów) – 100 g/l (9,22%) Rejestracja w: kukurydza Formulacja: SC Typ i sposób działania: ???? OPIS DZIAŁANIA Osorno SC jest środkiem chwastobójczym, w postaci koncentratu w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych w kukurydzy. DZIAŁANIE [...]

Onyx 600 EC

2020-09-01T12:58:40+02:00July 11th, 2019|

Onyx Herbicyd substancja czynna: pirydat (związek z grupy pirydazyn ) – 600 g/l (56,1%) Rejestracja w: kukurydza Formulacja: EC Typ i sposób działania: systemiczny OPIS DZIAŁANIA ONYX 600 EC jest herbicydem w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania chwastów dwuliściennych w uprawie kukurydzy. DZIAŁANIE NA CHWASTY ONYX 600 EC [...]

Lentagran 45 WP

2020-09-01T12:57:41+02:00July 11th, 2019|

Lentagran 45 WP Herbicyd substancja czynna: pirydat - związek z grupy pirydazyn– 45% (450 g/kg). Rejestracja w: cebula, kapusta głowiasta, kalafior, brokuł, kapusta brukselska, kukurydza cukrowa, zioła Formulacja: WP Typ i sposób działania: systemicznie, pobierany przez liście chwastów. OPIS DZIAŁANIA LENTAGRAN 45 WP jest środkiem chwastobójczym w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej, pakowanym [...]

Kivi Extra 6 OD

2020-05-20T10:05:32+02:00July 11th, 2019|

Kivi Extra 6 OD Herbicyd substancja czynna: nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 40 g/l (4,17%) Rejestracja w: kukurydza Formulacja: SC Typ i sposób działania: selektywny OPIS DZIAŁANIA Daichi 040 SC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastnicy jednostronnej oraz [...]

Kivi 040 SC

2020-05-20T10:05:08+02:00July 11th, 2019|

Kivi 040 SC Herbicyd substancja czynna: nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 40 g/l (4,17%) Rejestracja w: kukurydza Formulacja: SC Typ i sposób działania: selektywny OPIS DZIAŁANIA Daichi 040 SC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastnicy jednostronnej oraz niektórych [...]

Glotron 700 SC

2020-04-10T14:50:30+02:00July 11th, 2019|

Glotron 700 SC Herbicyd substancja czynna: metamitron (związek z grupy triazynonow) - 700 g/l (58,33%) Rejestracja w: burak cukrowy Formulacja: SC Typ i sposób działania: doglebowo lub nalistnie OPIS DZIAŁANIA HERBICYD w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC), stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania niektórych gatunków rocznych chwastów dwuliściennych. [...]

Fornet Extra 6 OD

2020-05-20T10:03:42+02:00July 11th, 2019|

Fornet Extra 6 OD Herbicyd substancja czynna: nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 60 g/l (6,14%) Rejestracja w: kukurydza Formulacja: OD Typ i sposób działania: selektywny OPIS DZIAŁANIA HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w postaci zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą (OD). Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna nikosulfuron zaliczana jest do [...]

Fornet 040 SC

2020-05-20T10:03:17+02:00July 11th, 2019|

Fornet 040 SC Herbicyd substancja czynna: nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 40 g/l (4,17%) Rejestracja w: kukurydza Formulacja: SC Typ i sposób działania: selektywny OPIS DZIAŁANIA Daichi 040 SC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastnicy jednostronnej oraz niektórych [...]

Flurostar 200 EC

2020-04-10T14:52:13+02:00July 11th, 2019|

Flurostar 200 EC Herbicyd substancja czynna: fluroksypyr w formie estru 1-metyloheptylowego (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) – 200 g/l (20,41 %), Inne substancje niebezpiecznie niebędące substancją czynną: węglowodory, C10, aromatyczne, 1% naftalenu Rejestracja w: pszenica ozima Formulacja: EC Typ i sposób działania: nalistnie OPIS DZIAŁANIA FLUROSTAR 200 EC jest środkiem chwastobójczym w formie [...]

Fidox 800 EC

2020-09-01T13:06:11+02:00July 11th, 2019|

Fidox 800 EC Herbicyd substancja czynna: prosulfokarb (związek z grupy karbaminianów) – 800 g/l (78%) Rejestracja w: pszenica ozima, ziemniak Formulacja: EC Typ i sposób działania: systemicznie, pobierany przez liście i korzenie chwastów. OPIS DZIAŁANIA Fidox 800 EC jest herbicydem w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, przeznaczonym do zwalczania niektórych gatunków rocznych chwastów [...]

Go to Top