Diflanil 500 SC

2020-09-01T12:55:52+02:00July 10th, 2019|

Diflanil 500 SC Herbicyd substancja czynna: diflufenikan – (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 500 g/l (42,02%) Rejestracja w: pszenica ozima, sady jabłoniowe Formulacja: SC Typ i sposób działania: systemicznie, pobierany poprzez liście oraz częściowo przez korzenie chwastów. OPIS DZIAŁANIA Diflanil 500 SC jest środkiem chwastobójczym, koncentratem w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowanym [...]

Deluge 960 EC

2020-04-10T14:48:29+02:00July 10th, 2019|

Deluge 960 EC Herbicyd substancja czynna: S - metolachlor (związek z grupy chloroacetoanilidow) – 960 g/l (86,7%) Rejestracja w: kukurydza Formulacja: EC Typ i sposób działania: doglebowo OPIS DZIAŁANIA HERBICYD w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC), stosowany doglebowo. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna S-metolachlor zaliczana jest do grupy K3. DZIAŁANIE NA [...]

Daichi Extra 6 OD

2020-04-10T14:47:02+02:00July 10th, 2019|

Daichi Extra 6 OD Herbicyd substancja czynna: nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 60 g/l (6,14%) Rejestracja w: kukurydza Formulacja: OD Typ i sposób działania: selektywny OPIS DZIAŁANIA HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w postaci zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą (OD). Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna nikosulfuron zaliczana jest do [...]

Daichi 040 SC

2020-04-10T14:46:40+02:00July 10th, 2019|

Daichi 040 SC Herbicyd substancja czynna: nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 40 g/l (4,17%) Rejestracja w: kukurydza Formulacja: SC Typ i sposób działania: selektywny OPIS DZIAŁANIA Daichi 040 SC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastnicy jednostronnej oraz niektórych [...]

Climax Extra 6 OD

2020-05-20T10:02:47+02:00July 10th, 2019|

Climax Extra 6 OD Herbicyd substancja czynna: nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 60 g/l (6,14%) Rejestracja w: kukurydza Formulacja: OD Typ i sposób działania: selektywny OPIS DZIAŁANIA HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w postaci zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą (OD). Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna nikosulfuron zaliczana jest do [...]

Chikara 25 WG

2020-04-10T14:43:31+02:00July 10th, 2019|

Chikara 25 WG Herbicyd substancja czynna: flazasulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 25% Rejestracja w: tereny nieużytkowane rolniczo o przepuszczalnej powierzchni. Formulacja: WG Typ i sposób działania: systemiczny OPIS DZIAŁANIA Środek chwastobójczy, w postaci granul do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu systemicznym przeznaczony do zwalczania chwastów na terenach nieużytkowanych rolniczo o przepuszczalnej powierzchni. DZIAŁANIE NA [...]

Go to Top