Pyranica 20 WP zwalcza przędziorki na jabłoni

2021-10-04T12:05:06+02:00May 31st, 2021|

Od wielu lat przędziorki są uciążliwymi szkodnikami sadów. Te maleńkie roztocza wysysają zawartość komórek miękiszu, co powoduje zwiększenie transpiracji i zmniejszenie fotosyntezy...