Ograniczona odpowiedzialność

Informacje podane na tej stronie są dokładne w dniu publikacji, zgodne z najlepszą wiedzą Belchim Crop Protection, ale mają charakter ogólny i nie mają na celu rozwiązania konkretnych problemów lub bycia kompletnym źródłem informacji. Klienci powinni zasięgnąć konkretnej porady przed podjęciem działań w oparciu o informacje na tej stronie, w tym przeczytać etykiety produktów przed użyciem któregokolwiek z produktów wymienionych na stronie.

Belchim Crop Protection nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek pominięcie lub błąd w informacjach podanych na tej stronie. Ponadto Belchim Crop Protection nie ponosi odpowiedzialności za informacje uzyskane z innych witryn, do których prowadzi ta strona.