1,4SIGHT

Regulator wzrostu
substancja czynna: 1,4-dimetylonaftalen (związek z grupy węglowodorów aromatycznych) – 980 g/kg (98%)
Rejestracja w:  ziemniak
Formulacja:  HN/KN
Typ i sposób działania: Hormon przedłużający uśpienie ziemniaków

OPIS DZIAŁANIA
REGULATOR WZROSTU I ROZWOJU ROŚLIN w formie płynu do stosowania techniką aerozolowania na gorąco lub zimno, przeznaczony do stosowania w przechowalniach ziemniaka.

STOSOWANIE ŚRODKA
Ziemniak
zapobieganie kiełkowania bulw w czasie przechowywania.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 ml/1000 kg bulw

Termin stosowania: Środek zastosować po zbiorze (BBCH 99) i umieszczeniu partii bulw w przechowalni, następnie jeśli przewiduje się dłuższy okres przechowywania wykonać kolejne zabiegi w odstępie co 4-6 tygodni.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 28 dni.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie przechowalniczym: 6
Maksymalna całkowita dawka środka w sezonie przechowalniczym: 120 ml/1000 kg bulw

Okres od ostatniego zastosowania środka na produkty do dnia przeznaczenia ich do konsumpcji (okres karencji): 30 dni
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): 30 dni

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): dla ludzi (wejście na obszar) – nie wchodzić podczas trwania zabiegu (24-48 h). Wejście możliwe po zakończeniu zabiegu i przeprowadzeniu wietrzenia (co najmniej 30 minut powietrzem z zewnątrz).

OSTRZEŻENIE
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.