Avella 200 EC

Fungicyd
substancja czynna: pentiopyrad (związek z grupy karboksyamidów) – 200 g/l (20,66%) Grupa FRAC 7
Rejestracja w: pszenica ozima, jęczmień jary
Formulacja: EC
Typ i sposób działania: kontaktowe, wglębne i lokalnie systemiczne

OPIS DZIAŁANIA
Avella 200 EC jest środkiem grzybobójczym w postaci płynu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu kontaktowym, wgłębnym i lokalnie systemicznym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie zbóż przed chorobami grzybowymi

STOSOWANIE ŚRODKA
Pszenica ozima
brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób: od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30 – 69).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Jęczmień jary
mączniak prawdziwy, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób: od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30 – 59).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

UWAGI:

  1. Środek musi być stosowany w mieszaninie z innym środkiem ochrony roślin o odmiennym mechanizmie działania, zwalczającym te same grupy patogenów.
  2. Środek stosować nie częściej niż 2 razy w ciągu sezonu, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.
  3. Całą powierzchnię roślin dokładnie pokryć cieczą użytkową.
  4. Środek odporny na zmywanie po godzinie od wyschnięcia cieczy roboczej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Nie dotyczy

OSTRZEŻENIE
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.