BOTIGA

Herbicyd
substancja czynna: pirydat (związek z grupy fenylopirydazyn) – 300 g/l (27,5%) mezotrion (związek z grupy trójketonów) – 90 g/l (8,26%)
Rejestracja w: kukurydza
Formulacja: OD
Typ i sposób działania: kontaktowy

OPIS DZIAŁANIA
HERBICYD selektywny o działaniu kontaktowym, stosowany nalistnie, w formie zawiesiny olejowej (OD) do rozcieńczania z wodą.

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna pirydat zaliczany jest do grupy C3, a substancja czynna mezotrion do grupy F2.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek zawiera dwie substancje czynne o odmiennym mechanizmie działania.
Pirydat zaliczany jest do inhibitorów procesu fotosyntezy w fotosystemie II. Pobierany jest przez liście chwastów i w niewielkim stopniu przemieszczany w tkankach rośliny.
Mezotrion zaliczany jest inhibitorów biosyntezy karotenoidów, w następstwie czego powoduje zniszczenie chlorofilu, objawiające się bieleniem liści. Pobierany jest głównie poprzez liście oraz dodatkowo poprzez korzenie chwastów i szybko przemieszczany w roślinie, hamując jej wzrost i rozwój.
Środek najskuteczniej działa na chwasty w fazie 4-tego liścia (BBCH 14).
Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, kurzyślad polny, przetacznik perski, rdestówka powojowata, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne.
Chwasty średniowrażliwe: chwastnica jednostronna, rdest ptasi.

STOSOWANIE ŚRODKA
Kukurydza
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

  1. Zabieg jednorazowy

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować od fazy 2 liści do fazy 8 liści kukurydzy (BBCH 12-18). Zabieg wykonywać, gdy rośliny kukurydzy i chwastów są w pełnym wigorze.
lub

  1. Zabieg w dawkach dzielonych

Pierwszy zabieg
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha,
Drugi zabieg
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:0,5 l/ha
Odstęp między zabiegami: 7 dni.
Termin stosowania: Środek stosować od fazy 2 liści do fazy 8 liści kukurydzy (BBCH 12-18). Zabieg wykonywać, gdy rośliny kukurydzy i chwastów są w pełnym wigorze.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 (2 – w przypadku zastosowania w systemie dawek dzielonych)
Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Po zbiorze kukurydzy, w której zastosowana środek:

  1. Na jesieni
  • bez konieczności przeprowadzenia orki można bezpiecznie siać zboża oraz trawę;
  • po wykonaniu orki na głębokość do 20 cm można uprawiać groch.

Rzepak można uprawiać po upływie minimum 4 miesięcy od terminu zastosowania środka oraz konieczności wykonania orki na głębokość do 20 cm.

  1. Na wiosnę
  • bez konieczności przeprowadzenia orki można bezpiecznie uprawiać: kukurydzę, kukurydzę cukrową, zboża, trawy, rzepak, groch i fasolę;
  • po wykonaniu orki na głębokość do 20 cm można uprawiać: kapustę, ogórek, marchew, sałatę, cebulę.

W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji kukurydzy (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) na polu gdzie stosowano środek można uprawiać kukurydzę, kukurydzę cukrową, zboża lub trawy. Wymagana jest orka do głębokości 20 cm, zwłaszcza w przypadku siewu gatunków zbóż innych niż pszenica.
Po zbiorze kukurydzy nie zaleca się uprawiać burka cukrowego i buraka pastewnego.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): nie dotyczy

OSTRZEŻENIE
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.