Chikara 25 WG

Herbicyd
substancja czynna: flazasulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 25%
Rejestracja w: tereny nieużytkowane rolniczo o przepuszczalnej powierzchni.
Formulacja: WG
Typ i sposób działania: systemiczny

OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy, w postaci granul do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu systemicznym przeznaczony do zwalczania chwastów na terenach nieużytkowanych rolniczo o przepuszczalnej powierzchni.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chikara 25 WG jest nieselektywnym herbicydem o działaniu systemicznym. Herbicyd ten pobierany jest zarówno poprzez korzenie, jak i liście, dlatego powinien być stosowany w okresie intensywnego wzrostu chwastów. Najlepiej działa na chwasty do 25 cm wysokości. Stosowanie preparatu na wyrośnięte chwasty ogranicza jego skuteczność. W zalecanej dawce działa długo tj. do 90-120 dni.
Wrażliwość chwastów na środek Chikara 25 WG:
Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, bratek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, niezapominajka polna, szczaw zwyczajny, wierzbownica górska, wrotycz pospolity.
Chwasty średnio wrażliwe: krwawnik pospolity, mniszek pospolity, ostrożeń polny, pięciornik gęsi, pokrzywa zwyczajna, wyczyniec łąkowy.
Chwasty średnio odporne: nawłoć kanadyjska, przytulia pospolita, rdest plamisty.
Chwasty odporne: bylica pospolita, maliny-jeżyny, perz właściwy, skrzyp polny, wiechlina łąkowa.
Wrażliwość chwastów na mieszaninę środków Chikara 25 WG i Roundup 360 SL:
Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, bratek polny, bylica pospolita, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, krawnik pospolity, mniszek pospolity, nawłoć kanadyjska, niezapominajka polna, ostrożeń polny, perz właściwy, pięciornik gęsi, pokrzywa zwyczajna, rdest plamisty, szczaw zwyczajny, wiechlina łąkowa, wierzbownica górska, wrotycz pospolity, wyczyniec łąkowy.
Chwasty średnio wrażliwe: przytulia pospolita.
Chwasty średnio odporne: maliny-jeżyny.
Chwasty odporne: skrzyp polny.

STOSOWANIE ŚRODKA
Tereny nieużytkowane rolniczo o przepuszczalnej powierzchni.
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha
Środek Chikara 25 WG może być również stosowany łącznie z herbicydem Roundup 360 SL:
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
Chikara 25 WG 0,2 kg/ha + Roundup 360 SL 3 l/ha
Termin stosowania:
Zabieg wykonać w okresie intensywnego wzrostu chwastów, gdy osiągną 20-25 cm wysokości.
Dodatek środka Roundup 360 SL poszerza listę skutecznie zwalczanych chwastów, w tym chwastów jednoliściennych oraz wieloletnich. Mieszanina ta pozwala również na zwalczanie bardziej rozwiniętych (starszych) chwastów.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Wyższa dawka wody zalecana jest w przypadku większego zagęszczenia chwastów.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Uwaga:
Niskie temperatury oraz susza występujące po wykonaniu zabiegu ograniczają skuteczność zabiegu z uwagi na zahamowanie wzrostu chwastów.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Przerwa jednego pełnego sezonu wegetacyjny jest wymagana w przypadku potrzeby zagospodarowania powierzchni nieużytkowanej rolniczo, na której wcześniej zastosowano środek Chikara 25 WG.

OSTRZEŻENIE
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.