Deluge 960 EC

Herbicyd
substancja czynna: S – metolachlor (związek z grupy chloroacetoanilidow) – 960 g/l (86,7%)
Rejestracja w: kukurydza
Formulacja: EC
Typ i sposób działania: doglebowo

OPIS DZIAŁANIA
HERBICYD w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC), stosowany doglebowo.
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna S-metolachlor zaliczana jest do grupy K3.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Herbicyd selektywny, układowy, powodujący hamowanie kiełkowania i rozwoju siewek chwastów. Środek pobierany jest przez kiełkujące chwasty. Chwasty są niszczone przed wschodami, w okresie wschodów oraz krótko po wschodach. Umiarkowane opady i ciepła pogoda sprzyjają działaniu środka.
Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, palusznik krwawy, psianka czarna, włośnica zielona.
Chwasty odporne: bieluń dziędzierzawa, fiołek polny, komosa biała, komosa wielkolistna, rdest powojowy.

STOSOWANIE ŚRODKA
Kukurydza
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Termin stosowania środka: środek stosować bezpośrednio po siewie (BBCH 00) na dobrze uprawioną (bez grud), wilgotną glebę lub bezpośrednio po wschodach, do fazy 4 liści rośliny uprawnej (BBCH ≤14).
W przypadku braku opadow atmosferycznych (przesuszona gleba) Środek stosować przed siewem kukurydzy – z wymieszaniem z glebą na głębokość 5 cm.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegow w sezonie wegetacyjnym: 1

OSTRZEŻENIE
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.