Djembe 274 EC

Fungicyd
substancja czynna: bromukonazol (związek z grupy triazoli) – 167 g/l (15,87%); tebukonazol (związek z grupy triazoli) – 107 g/l (10,17%)
Inne substancje niebezpieczne nie będące substancją czynną: „Solwent nafta (ropa naftowa); węglowodory ciężkie aromatyczne; Frakcja naftowa – niespecyfikowana”.
Rejestracja w: pszenica
Formulacja: EC
Typ i sposób działania: układowy do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego

OPIS DZIAŁANIA
Fungicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, przeznaczony do rozcieńczania wodą o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej i jarej przed chorobami liści i kłosa.

STOSOWANIE ŚRODKA
Pszenica ozima, pszenica jara
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana  liści, fuzarioza kłosów, czerń zbóż.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po pojawieniu się pierwszych objawów chorób od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni kwitnienia (BBCH 30-65).
Zalecana ilość wody w uprawach rolniczych: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

UWAGI
Środek może wykazywać średni poziom skuteczności w zwalczaniu septoriozy paskowanej liści i fuzariozy kłosów.

Poprzez zwalczanie fuzariozy kłosów środek skutecznie redukuje poziom deoksyniwalenolu (DON) – mykotoksyny fuzaryjnej w ziarnie pszenicy. Jednak w przypadku wysokiego nasilenia choroby uzyskana redukcja nie zawsze będzie wystarczająca do zapewnienia spadku poziomu DON poniżej granicy ustalonej w przepisach prawnych.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Pszenica – 42 dni.

OSTRZEŻENIE
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.