Drum 45 WG

Fungicyd
substancja czynna: cymoksanil (związek z grupy iminoacetylomoczników) – 45% (450 g/kg)
Rejestracja w: ziemniak
Formulacja: WG
Typ i sposób działania: wgłędne do stosowania interwencyjnego

OPIS DZIAŁANIA
DRUM 45 WG jest środkiem grzybobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu wgłębnym do stosowania interwencyjnego w ochronie ziemniaka przed zarazą ziemniaka.

STOSOWANIE ŚRODKA
Ziemniak
zaraza ziemniaka
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 kg/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,25 kg/ha
Środek stosować wyłącznie w mieszaninie ze środkiem grzybobójczym o działaniu powierzchniowym (kontaktowym) zawierającym jedną z następujących substancji czynnych:  cyjazofamid (Ranman Top 160 SC), fluazynam (Altima 500 SC).
Środek o działaniu powierzchniowym należy zastosować w dawce zalecanej.
Termin stosowania: Środek stosować od fazy początku zakrywania międzyrzędzi do fazy początku żółknięcia liści (BBCH 31 – 91).
Pierwszy zabieg wykonywać zgodnie z sygnalizacją lub:

  • na odmianach wczesnych – w okresie zwierania się roślin w międzyrzędziach,
  • na odmianach późnych – z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby w danym rejonie na odmianach wczesnych.

Po wykonaniu pierwszego zabiegu środkiem o działaniu układowym lub mieszaniną zawierającą środek Drum 45 WG, następne zabiegi wykonywać w miarę potrzeby co 7-14 dni. Krótszy odstęp między zabiegami co 7-10 dni zachowywać w warunkach większego zagrożenia patogenem oraz na odmianach podatnych na zarazę ziemniaka.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7-14 dni
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Większą ilość wody stosować w uprawach zagęszczonych lub o silnie rozwiniętej naci ziemniaczanej.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
ziemniaki – 7 dni

OSTRZEŻENIE
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.