Flurostar 200 EC

Herbicyd
substancja czynna: fluroksypyr w formie estru 1-metyloheptylowego (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) – 200 g/l (20,41 %), Inne substancje niebezpiecznie niebędące substancją czynną: węglowodory, C10, aromatyczne, 1% naftalenu
Rejestracja w: pszenica ozima
Formulacja: EC
Typ i sposób działania: nalistnie

OPIS DZIAŁANIA
FLUROSTAR 200 EC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
FLUROSTAR 200 EC pobierany jest przez liście chwastów, a następnie przemieszczany do korzeni roślin powodując zamieranie. Pierwsze objawy działania środka na chwasty widoczne są po kilku dniach.
Chwasty wrażliwe w dawce 0,75 – 1,0 l/ha: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, tobołki polne,
Chwasty wrażliwe w dawce 1,0 l/ha: przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna,
Chwasty średnio wrażliwe w dawce 0,75-1,0 l/ha: fiołek polny, rumianowate,
Chwasty średnio wrażliwe w dawce 1,0 l/ha: tasznik pospolity,
Chwasty odporne: chwasty jednoliścienne.

STOSOWANIE ŚRODKA
Pszenica ozima
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 – 1,0 l/ha
Term stosowania środka: wiosną , po ruszeniu wegetacji, w fazie początku wzrostu źdźbła.
Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym 1.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności zaorania plantacji traktowanej środkiem Flurostar 200 EC w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki, po wykonaniu uprawy przesiewnej można uprawiać wszystkie gatunki zbóż jarych i kukurydzę.

OSTRZEŻENIE
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.