Glosset SC

Herbicyd
substancja czynna: flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) – 600 g/l (48,78 %)
Rejestracja: Pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime

OPIS DZIAŁANIA
HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany doglebowo, w formie koncentratu do sporządzania zawiesiny (SC).
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna flufenacet zaliczana jest do grupy K3.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Substancja czynna flufenacet jest herbicydem zalegającym w wierzchniej warstwie gleby i zapewnia selektywne zwalczanie chwastów. Flufenacet pozostaje w glebie przez wiele tygodni po zabiegu, co powoduje utrzymanie wysokiej skuteczności chwastobójczej również w późniejszym okresie. Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek we wczesnych fazach rozwojowych chwastów, to jest w czasie kiełkowania lub krótko po wschodach, w fazie siewek. Wysokiej skuteczności środka sprzyja optymalna wilgotność gleby. Susza nie sprzyja działaniu środka i opóźnia jego rozkład w glebie. Aby osiągnąć efekt właściwego zwalczania chwastów po zastosowaniu środka nie wykonywać zabiegów agrotechnicznych powodujących naruszenie wierzchniej warstwy gleby.

STOSOWANIE ŚRODKA
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

a) Zastosowanie przedwschodowe
Pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime
Termin stosowania: środek stosować po siewie, ale przed wschodami zbóż tj. do fazy gdy pochewki
liściowe przebijają się przez powierzchnię gleby (BBCH 00-09).
Środek stosować na glebę bez grud, natomiast ziarniaki muszą być dobrze przykryte glebą (3 cm), aby uniknąć uszkodzeń rośliny uprawnej.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 – 0,4 l/ha.
Liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Lub

b) Zastosowanie powschodowe
Pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime
Termin stosowania: środek stosować od fazy gdy z pochewki liściowej zbóż wydobywa się pierwszy
liść (szpilkowanie) do fazy 3 liści (BBCH 10-13).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 – 0,4 l/ha.
Liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności wcześniejszego zlikwidowania plantacji potraktowanej środkiem w wyniku uszkodzenia roślin przez mrozy, szkodniki lub choroby, po zaoraniu plantacji jesienią można wysiać niezwłocznie zboża ozime. Uprawa roślin dwuliściennych możliwa jest dopiero po wykonaniu orki na głębokość min. 20 cm.

OSTRZEŻENIE
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.