Kunshi 625 WG

Fungicyd
substancja czynna: fluazynam (związek z grupy pochodnych aniliny) – 375 g/kg (37,5%); cymoksanil (związek z grupy iminoacetylomoczników) – 250 g/kg (25,0%)
Rejestracja w: ziemniak
Formulacja: WG
Typ i sposób działania: powierzchiowy i wglębny do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego

OPIS DZIAŁANIA
KUNSHI 625 WG jest środkiem grzybobójczym w postaci granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu powierzchniowym i wgłębnym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie ziemniaka przed zarazą ziemniaka. Zabezpiecza też bulwy przed infekcją powodowaną przez sprawcę zarazy.

STOSOWANIE ŚRODKA
Ziemniak
zaraza ziemniaka
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 – 0,5 kg/ha.
Termin stosowania:
Opryskiwanie rozpocząć z chwilą sygnalizacji zagrożenia wystąpienia zarazy ziemniaka lub:
− na odmianach wczesnych w okresie zwierania się roślin w międzyrzędziach,
− na odmianach późnych z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby w danym rejonie na odmianach wczesnych.
W okresie bardzo dużej presji zarazy i szybkiego wzrostu roślin oraz warunkach pogodowych sprzyjających rozwojowi choroby zaleca się wykonywanie zabiegów w odstępach co 7 dni. W przypadku dużej presji choroby i warunkach pogodowych sprzyjających rozwojowi choroby zabiegi należy wykonywać co 7-10 dni. W przypadku niższej presji choroby zabiegi należy wykonywać co 10-14 dni.
Środek stosować przemiennie ze środkami zawierającymi substancje czynne o innym mechanizmie działania.
Zalecana ilość wody: 200-500 l/ha
Większą ilość wody stosować na plantacjach o bujnej naci.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 8.
Uwagi:

  1. Środka nie stosować przy użyciu opryskiwacza plecakowego i opryskiwacza ręcznego.
  2. Przed zastosowaniem środka na plantacjach ziemniaka przeznaczonego dla

przetwórstwa wskazana jest konsultacja z zakładem przetwórczym.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): Osoba niewyposażona w środki ochrony osobistej: 3 dni

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji): ziemniaki: 7 dni.

OSTRZEŻENIE
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.