Moxa

Regulator wzrostu
substancja czynna: trineksapak etylu (związek z grupy cykloheksanodionów) – 250 g/l (26,6%).
Rejestracja w: pszenica ozima, jęczmień ozimy
Formulacja: EC
Typ i sposób działania: pobierany jest głównie przez liście i źdźbła zbóż, a następnie przenoszony do tkanek merystematycznych zapobiegając nadmiernemu wydłużaniu się międzywęźli.

OPIS DZIAŁANIA
Środek z grupy regulatorów wzrostu roślin, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej.
Środek stosuje się w celu zapobiegania wyleganiu pszenicy ozimej i jęczmienia ozimego uprawianych w technologiach intensywnych, z wysokim poziomem nawożenia azotowego. Środek pobierany jest głównie przez liście i źdźbła zbóż, a następnie przenoszony do tkanek merystematycznych zapobiegając nadmiernemu wydłużaniu się międzywęźli. Nie powoduje redukcji długości korzeni i masy rośliny. Skrócenie i usztywnienie źdźbeł zbóż zapobiega wyleganiu łanu.
Intensywność działania środka zależy od fazy rozwojowej rośliny uprawnej, odmiany, stanowiska oraz warunków atmosferycznych. Najsilniejszemu skróceniu ulegają międzywęźla intensywnie wydłużające się w okresie stosowania środka. Odmiany genetycznie wysokie reagują na działanie środka silniejszym skróceniem międzywęźli.

STOSOWANIE ŚRODKA
Pszenica ozima
Termin stosowania: Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy całkowicie rozwiniętego liścia flagowego (BBCH 30 – 39).
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Jęczmień ozimy
Termin stosowania: Środek w dawce 0,4 l/ha stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy 2 kolanka (BBCH 30 – 32) lub w dawce maksymalnej od fazy widocznego liścia flagowego do fazy całkowicie rozwiniętego liścia flagowego (BBCH 37 – 39).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4- 0,6 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwagi:
Warunki sprzyjające działaniu środka to:
− temperatura około 10-15°C,
− silne naświetlenie,
− niebo bezchmurne lub lekko zachmurzone,
− łan suchy, aktywnie rosnący.
Słabszego działania można się spodziewać stosując środek w warunkach:
− silnego zachmurzenia,
− pogody deszczowej,
− wilgotnego łanu,
− temperatury poniżej 5°C,
− słabego wzrostu roślin.

OSTRZEŻENIE
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.