Narita

Fungicyd
substancja czynna: difenokonazol (związek z grupy triazoli) – 250 g/l (23,58%)
Inne substancje niebezpieczne nie będące substancją czynną:solwent nafta, węglowodory ciężkie aromatyczne.
Rejestracja w: ziemniak
Formulacja: EC
Typ i sposób działania: układowy do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego

OPIS DZIAŁANIA
Fungicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie ziemniaków przed alternariozą ziemniaka.

STOSOWANIE ŚRODKA
Ziemniak
alternarioza ziemniaka
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po pojawieniu się pierwszych objawów choroby, od fazy pełnego kwitnienia do fazy początku zżółknięcia liści (BBCH 65-91).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4
Odstęp pomiędzy zabiegami: 10-14 dni
Zalecana ilość wody: 250-400 l/ha
Ilość cieczy użytkowej dostosować do wielkości naci i ich fazy rozwojowej.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): ziemniak – 14 dni

OSTRZEŻENIE
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.