ONYX SUPER TRIO

Kompletne rozwiązanie na chwasty w kukurydzy


Zalety pakietu:

 • Booster Effect – efekt wzmocnienia
 • 3 substancje czynne o różnym mechanizmie działania
 • Zwalcza chwasty jedno i dwuliścienne – nawet te najbardziej uciążliwe
 • Brak fitotoksyczności dla rośliny uprawnej

 

Produkty:

 • Onyx 600 EC (pirydat 600 g/l) – działanie kontaktowe
 • Osorno SC (mezotrion 100 g/l) – działanie układowe
 • Daichi Extra 6 OD (nikosulfuron 60 g/l) – działanie układowe

Dlaczego Onyx Super Trio?

 • powschodowe zwalczanie chwastów w kukurydzy jest najskuteczniejszym sposobem ochrony
 • herbicyd można lepiej dopasować do składu gatunkowego chwastów występujących na polu
 • może być stosowany niezależnie od wilgotności gleby
 • szerokie okno zabiegowe – od 2 do 8 liści
 • bardzo szybkie działanie – efekt widoczny już po 7 dniach

Spektrum zwalczanych chwastów

NAZWA CHOROBY Osorno SC Daichi Extra 6 OD Onyx 600 EC + Osorno SC + Daichi Extra 6 OD
Chwastnica jednostronna
Włośnice
Palusznik krwawy
Wiechlina roczna
Szarłat szorstki
Psianka czarna
Komosa biała
Rdest plamisty
Łoboda rozłozysta
Szczyr roczny
Rdest powojowaty
Rdest ptasi
Gwiazdnica pospolita
Przytulia czepna
Przetaczniki
Starzec zwyczajny
Dymnica pospolita

Dostępne pakiety handlowe Onyx Super Trio:

Onyx 600 EC + Daichi Extra 6 OD + Osorno SC (1+1+1) = 2 ha
Onyx 600 EC + Daichi Extra 6OD + Osorno SC (5+5+5) = 10 ha

OSTRZEŻENIE
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.