Randil Fast

Herbicyd
substancja czynna: kwas nonanowy (związek z grupy kwasów karboksylowych) – 680 g/l (71,7%)
Rejestracja w: jabłoń, śliwa, winorośl, ziemniak, powierzchnie twarde i półprzepuszczalne, tytoń, truskawka
Formulacja: EC
Typ i sposób działania: kontaktowy

OPIS DZIAŁANIA
Randil Fast jest desykantem i nieselektywnym herbicydem o działaniu kontaktowym, stosowanym nalistnie, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej.
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna zaliczana jest do grupy Z.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek zawiera substancję czynną należącą do grupy średniołańcuchowych nasyconych kwasów tłuszczowych (9 atomów C).
Środek niszczy zielone, nadziemne części roślin. W kontakcie z roślinami opryskanymi powoduje ich deformację poprzez zniszczenie błon komórkowych i ich dehydratacje, a następnie zahamowanie wzrostu i zamieranie.
Środek najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się we wczesnych fazach rozwojowych wwarunkach sprzyjających intensywnemu wzrostowi roślin (dla chwastów wysokość nie więcej niż 10 cm, dla odrostów korzeniowych długość nie więcej niż 15 cm). Przy odpowiednim zastosowaniu produktu działanie środka widać już po upływie dwóch dni od aplikacji.

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mniszek pospolity, przetacznik perski, szarłat szorstki, tasznik pospolity.
Chwasty średniowrażliwe: starzec zwyczajny.
Chwasrty średnioodporne: wiechlina roczna.

STOSOWANIE ŚRODKA
Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych, opryskiwaczy sadowniczych wyposażonych w belkę do zabiegów herbicydowych lub opryskiwaczy ręcznych.

Jabłoń
Zwalczanie chwastów
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 16 l/ha.
Termin zabiegu: środek stosować od momentu pojawienia się pąków kwiatowych jabłoni do momentu osiągnięcia przez owoce ok. 70% swej wielkości (BBCH 55-77), podczas słonecznej, bezdeszczowej pogody, na chwasty w pełni wigoru, w stadium 4 – 6 liści lub na chwasty w postaci rozety do 4 cm (wysokość nie więcej niż 10 cm). Zabiegi wykonywać na suchą roślinność.
Liczba zabiegów: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 30 dni.
Zalecana ilość wody: 200 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Zwalczanie odrostów korzeniowych.
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 12 l/ha.
Termin zabiegu: środek stosować od momentu pojawienia się pąków kwiatowych jabłoni do momentu osiągnięcia przez owoce ok. 70% swej wielkości (BBCH 55-77), podczas słonecznej, bezdeszczowej pogody, na niezdrewniałe części roślin kiedy odrosty mające nie więcej niż 15 cm.
Liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 200 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Śliwa
Zwalczanie odrostów korzeniowych.
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 12 l/ha.
Termin zabiegu: środek stosować od momentu pojawienia się pąków kwiatowych śliwy do momentu osiągnięcia przez owoce ok. 70% swej wielkości (BBCH 55-77), podczas słonecznej, bezdeszczowej pogody, na niezdrewniałe części roślin kiedy odrosty mające nie więcej niż 15 cm.
Zalecana ilość wody: 200 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Winorośl
Zwalczanie chwastów
Maksymalna /zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 16 l/ha
Termin zabiegu: środek stosować od momentu pojawienia się kwiatostanów winorośli do początku dojrzewania jagód (BBCH 53-81), podczas słonecznej, bezdeszczowej pogody.
Zabiegi wykonywać na chwasty w pełni wigoru, w stadium 4 – 6 liści lub na chwasty w postaci rozety do 4 cm (wysokość nie więcej niż 10 cm).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: 30 dni
Zalecana ilość wody: 200 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Ziemniak
Niszczenie naci przed zbiorem na plantacjach ziemniaka jadalnego, przemysłowego i nasiennego, metoda mechaniczno-chemiczna
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 16 l/ha
Termin zabiegu: Zabieg wykonać po 24 – 48 godzinach od zabiegu mechanicznego niszczenia naci ziemniaka (BBCH 81-91), podczas słonecznej, bezdeszczowej pogody. Zabieg wykonać, gdy rośliny ziemniaka znajdują się w pełni turgoru (na obeschnięte rośliny lub we wczesnych godzinach rannych, kiedy nie występuje już rosa). Słoneczna i bezdeszczowa pogoda przyspiesza działanie środka.
Zalecana ilość wody: 250 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: .1

POWIERZCHNIE TWARDE I PÓŁPRZEPUSZCZALNE
Obszary przemysłowe, utwardzone place, utwardzone drogi i ścieżki dla pieszych oraz chodniki, stałe konstrukcje o twardych lub półprzepuszczalnych powierzchniach
Zwalczanie mchu
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 16 l/ha.
Termin zabiegu: Zabieg wykonywać od wiosny do jesieni, podczas słonecznej, bezdeszczowej pogody.
Zalecana ilość wody: 500 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Tytoń
Usuwanie pędów bocznych
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 4-6 l/ha.
Termin zabiegu: BBCH 49-89. Zabieg wykonać przed i po ogławianiu tytoniu, gdy pędy boczne są mniejsze niż 1 cm.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4.
Odstęp między zabiegami: 7 dni.
Kolejna aplikacja powinna być wykonana po minimum 7 dniach lub po pojawieniu się nowych odrostów w zależności od odmiany oraz tempa odrostów pędów bocznych.
Zalecana ilość wody: 400-600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: grubokropliste.
Ciśnienie poniżej 1 bar. Dla opryskiwaczy plecakowych wykonać procedurę przy użyciu maksymalnie 25 ml cieczy użytkowej na roślinę.
Uwagi:

  1. Rośliny tytoniowe muszą być suche i w dobrym stanie w trakcie zabiegu (m. in. nieprzywiędłe).
  2. Pędy boczne muszą być mniejsze niż 1 cm. Dłuższe pędy zaleca się usunąć ręcznie przed zabiegiem.
  3. Produkt należy nakładać w warunkach bezwietrznych oraz najlepiej w godzinach porannych.
  4. Środek należy nanosić z wysokości 20-30 cm nad rośliną uprawną, aby umożliwić spływanie produktu wzdłuż łodygi do pachwiny liści, aby ułatwić kontakt produktu z bocznymi odrostami pędów i jednocześnie redukujące znoszenie cieczy użytkowej.
  5. Zalecane ciśnienie robocze: mniej niż 1 bar.
  6. Nie mieszać środka Randil Fast z adiuwantami.
  7. Zabiegi należy wykonywać za pomocą opryskiwacza ręcznego lub polowego, ściśle przestrzegając zalecanej dawki. W tym celu zaleca się wykonanie testu dawkowania.

Truskawka
Zwalczanie odrostów korzeniowych.
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 16 l/ha.
Termin zabiegu: Zabieg można wykonywać podczas całego okresu wegetacyjnego uprawy (BBCH 00-99), najlepiej w godzinach porannych, podczas słonecznej, bezdeszczowej pogody oraz w warunkach bezwietrznych. Odrosty muszą być suche.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: 14 dni.
Liczba zabiegów uzależniona od odmiany oraz od tempa wzrostu odrostów bocznych.
Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek nie wykazuje działania doglebowego, nie stwarza więc zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Jabłka, śliwki, winogrona, ziemniak, tytoń, truskawka – 1 dzień.

OSTRZEŻENIE
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.