Ranman Top

Fungicyd
substancja czynna: cyjazofamid (związek z grupy cyjanoimidazoli) – 160 g/l (14,8%)
Rejestracja w: ziemniak, ogórek, cukinia, patision, pomidor
Formulacja: SC
Typ i sposób działania: powierzchniowy do stosowania zapibiegawczego

OPIS DZIAŁANIA
RANMAN TOP 160 SC jest fungicydem, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu powierzchniowym do stosowania zapobiegawczego.

STOSOWANIE ŚRODKA
Ziemniak
Zaraza ziemniaka
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Termin stosowania: Termin pierwszego zabiegu zależy od fazy wzrostu rośliny chronionej oraz przebiegu pogody. Termin ponownego zabiegu można określić posługując się systemem wspomagania decyzji (ostrzegania). W zależności od presji choroby i tempa wzrostu roślin zaleca się wykonywanie zabiegów w odstępach co 5-10 dni. Przy czym w okresie dużej presji choroby i szybkiego wzrostu roślin zaleca się wykonywanie zabiegów w odstępach co 5 dni.
Środek stosować przemiennie ze środkami zawierającymi substancje czynne o innym mechanizmie działania.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6.
Odstęp miedzy zabiegami: co najmniej 5 dni.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Większą ilość wody stosować na plantacjach o bujnej naci.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Uwagi

  1. Przygotowana ciecz użytkowa musi być zużyta w tym samym dniu.
  2. Dokładne pokrycie roślin cieczą użytkową gwarantuje skuteczność zabiegu.

Ogórek uprawiany w gruncie
Mączniak rzekomy
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Termin stosowania środka: środek stosować zgodnie z sygnalizacją, lub z chwilą wystąpienia choroby – od fazy rozwoju pędow bocznych do czasu zachowania okresu karencji (BBCH ≥ 21).
Maksymalna liczba zabiegow w sezonie wegetacyjnym: 6.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Cukinia, patison uprawiane w gruncie
Mączniak rzekomy
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Termin stosowania środka: stosować zgodnie z sygnalizacją, lub z chwila wystąpienia choroby – od fazy rozwoju pędów bocznych do czasu zachowania okresu karencji (BBCH ≥ 21).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Pomidor uprawiany w gruncie
Zaraza ziemniaka
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Termin stosowania środka: środek stosować zgodnie z sygnalizacją, lub z chwilą wystąpienia choroby – od fazy rozwoju pędów bocznych do czasu zachowania okresu karencji (BBCH ≥ 21).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Ziemniak – 7 dni, Ogórek, cukinia, patison, pomidor – 3 dni.

OSTRZEŻENIE
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.