Roxy 800 EC

Herbicyd
substancja czynna: prosulfokarb (związek z grupy karbaminianów) – 800 g/l (78%)
Rejestracja w: pszenica ozima, ziemniak
Formulacja: EC
Typ i sposób działania: systemicznie, pobierany przez liście i korzenie chwastów.

OPIS DZIAŁANIA
Roxy 800 EC jest herbicydem w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, przeznaczonym do zwalczania niektórych gatunków rocznych chwastów jedno-i dwuliściennych w uprawie pszenicy ozimej i ziemniaków. Idealnymi warunkami działania środka są umiarkowana temperatura i dobre uwilgotnienie gleby.

Roxy 800 EC działa także w warunkach niskiego uwilgotnienia ale jego działanie nie jest tak dobre jak w przypadku optymalnego uwilgotnienia. W niesprzyjających warunkach może dojść do uszkodzeń roślin uprawnych polegających na nieznacznym zżółknięciu roślin. Uszkodzenia nie wpływają na wysokość plonu i regenerują się.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Herbicyd jest pobierany przez rośliny w ciągu godziny od zabiegu i zapewnia selektywne zwalczanie chwastów. Opady po tym czasie nie zmniejszają skuteczności zabiegu. Środek jest pobierany przez liście i korzenie chwastów.
Wrażliwość chwastów na środek w dawce 4 l/ha
Chwasty wrażliwe:
ambrozja bylicolistna, gwiazdnica pospolita, wiechlina roczna, chwastnica jednostronna, maruna bezwonna, szarłat szorstki.
Chwasty średnio wrażliwe:
przytulia czepna, komosa biała, przetacznik perski, psianka czarna.
Chwasty odporne: fiolek polny.

STOSOWANIE ŚRODKA
Pszenica ozima
Termin stosowania: Stosować po zasiewie od fazy przed wschodami do fazy 3 liści zboża (BBCH 01-13). Nasiona zboża muszą być przykryte warstwą gleby o grubości 3 cm.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha.
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 – 4 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Ziemniak
Termin stosowania: Stosować po sadzeniu przed wschodami ziemniaków, na glebę bez chwastów (BBCH 01-08).
Bulwy ziemniaka muszą być dobrze przykryte glebą aby uniknąć uszkodzeń.
Można także zastosować środek po obredleniu.
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji wskazana jest konsultacja z posiadaczem zezwolenia lub jego przedstawicielem w zakresie dobru roślin do przesiewów.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): Ziemniaki wczesne – 42 dni; Pszenica – nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo: Przed siewem/sadzeniem roślin z rodziny selerowatych – 100 dni

OSTRZEŻENIE
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.