Sumicidin 050 EC

Insektycyd
substancja czynna: esfenwalerat (związek z grupy pyretroidow) – 50 g/l (5,54%)
Rejestracja w: pszenica ozima, pszenżyto ozime, rzepak ozimy, kapust głowiasta
Formulacja: EC
Typ i sposób działania: kontaktowy i żołądkowy

OPIS DZIAŁANIA
Sumicidin 050 EC jest insektycydem w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu kontaktowym i żołądkowym. Przeznaczony jest do zwalczania szkodników ssących i gryzących w roślinach rolniczych i warzywniczych. Na roślinie działa powierzchniowo.

STOSOWANIE ŚRODKA
Pszenica ozima, pszenżyto ozime
mszyce
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Stosować w przypadku wystąpienia mszyc, nie później niż do początku fazy dojrzałości mlecznej ziarna.
skrzypionki
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Stosować od początku wylęgania się larw.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Rzepak ozimy
chowacz podobnik (szkodnik łuszczynowy)
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją.
słodyszek rzepakowy
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, w fazie paka kwiatowego zgodnie z sygnalizacją.
pryszczarek kapustnik (szkodnik łuszczynowy)
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Zabieg wykonać w okresie opadania płatków kwiatowych, po wykształceniu pierwszych łuszczyn.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Kapusta głowiasta (uprawa w gruncie)
gąsienice piętnówki kapustnicy, bielinka kapustnika i rzepnika.
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Opryskiwać w okresie masowego wylęgania się gąsienic.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI:

  1. Środek działa skuteczniej w temperaturze poniżej 20°C. W temperaturze wyższej zabieg wykonywać pod koniec dnia.
  2. W przypadku opryskiwania roślin (np. kapusta) lub szkodników (np. mszyca kapuściana) pokrytych nalotem woskowym do cieczy użytkowej dodać środek zwilżający.
  3. Zabieg przeciwko szkodnikom (zwłaszcza ssącym) wykonać dokładnie, aby wszystkie części rośliny były pokryte cieczą użytkową.
  4. Na plantacjach kwitnących roślin, a także w bliskim ich sąsiedztwie zabieg wykonać przed wieczorem, po zakończeniu dziennego oblotu pszczół.

Nie stosować na roślinach pokrytych spadzią.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Pszenica ozima, pszenżyto ozime – 28 dni; Rzepak ozimy – 42 dni; Kapusta głowiasta – 7 dni

OSTRZEŻENIE
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.