Vintec

Fungicyd
substancja czynna: Trichoderma atroviride SC1 (substancja z grupy biologicznych fungicydów) – 150 g/kg (15,0%)*
*minimalna zawartość 9×1012 jtk/kg
Rejestracja w: winorośl, pomidor
Formulacja: WG
Typ i sposób działania:

OPIS DZIAŁANIA
Fungicyd w postaci granul do rozpuszczania w wodzie (WG), do ochrony winorośli przed
patogenami Phaeomoniella chlamydospora i Phaeoacremonium aleophilum (sprawcy choroby pnia winorośli określanej jako Esca kompleks).

STOSOWANIE ŚRODKA
Winorośl (szkółki)
choroby pnia winorośli określanej jako Esca kompleks
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/100 l wody
Sposób i termin stosowania: Środek stosować w pomieszczeniach zamkniętych poprzez zanurzenie zrazów w cieczy użytkowej środka lub namaczanie (zraszanie) podkładek lub szczepów.
Stosowanie odbywa się w okresie zimowym, na różnych etapach produkcji sadzonek (od 1 do 4 zabiegów, w zależności od technologii i potrzeb, stosowanie na niektórych etapach może być pominięte):
– po przygotowaniu podkładek i zrazów do szczepienia, przed ich umieszczeniem w chłodni,
– podczas moczenia, przed szczepieniem,
– w trakcie kalusowania (po szczepieniu),
– przed sadzeniem materiału szkółkarskiego (szczepów).
Zalecana liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 – 4
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4

Pomidor (stosowanie wyłącznie w szklarniach o trwałej konstrukcji, odizolowanej od podłoża)
Szara pleśń
Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 5-10 g/100 l wody
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 kg/ha
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo, od fazy, gdy widoczny jest pierwszy pęd boczny pierwszego rzędu aż do fazy pełnej dojrzałości, gdy owoce mają typową barwę. (BBCH 21-89).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (cyklu uprawowym): 8
Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.
Zalecana ilość wody: 500 – 1500 l/ha

OSTRZEŻENIE
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.