Samson 040 SC

2020-05-20T10:13:24+02:00September 27th, 2019|

Samson 040 SC Herbicyd substancja czynna: nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 40 g/l (4,17%) Rejestracja w: kukurydza Formulacja: SC Typ i sposób działania: selektywny OPIS DZIAŁANIA Daichi 040 SC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastnicy jednostronnej oraz niektórych [...]

Pampa Extra 6 OD

2020-05-20T10:07:54+02:00July 11th, 2019|

Pampa Extra 6 OD Zawartość substancji czynnej: nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 60 g/l (6,14%). OPIS DZIAŁANIA Pampa Extra 6 OD jest środkiem chwastobójczym w postaci zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastnicy jednostronnej, wiechliny rocznej, włośnicy zielonej, włośnicy sinej i niektórych chwastów dwuliściennych w kukurydzy. Środek [...]

Pampa 040 SC

2020-05-20T10:07:34+02:00July 11th, 2019|

Pampa 040 SC Zawartość substancji czynnej: nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 40 g/l (4,17%). OPIS DZIAŁANIA Pampa 040 SC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastnicy jednostronnej oraz niektórych chwastów dwuliściennych w kukurydzy. Do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych. [...]

Kivi Extra 6 OD

2020-05-20T10:05:32+02:00July 11th, 2019|

Kivi Extra 6 OD Herbicyd substancja czynna: nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 40 g/l (4,17%) Rejestracja w: kukurydza Formulacja: SC Typ i sposób działania: selektywny OPIS DZIAŁANIA Daichi 040 SC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastnicy jednostronnej oraz [...]

Kivi 040 SC

2020-05-20T10:05:08+02:00July 11th, 2019|

Kivi 040 SC Herbicyd substancja czynna: nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 40 g/l (4,17%) Rejestracja w: kukurydza Formulacja: SC Typ i sposób działania: selektywny OPIS DZIAŁANIA Daichi 040 SC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastnicy jednostronnej oraz niektórych [...]

Fornet Extra 6 OD

2020-05-20T10:03:42+02:00July 11th, 2019|

Fornet Extra 6 OD Herbicyd substancja czynna: nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 60 g/l (6,14%) Rejestracja w: kukurydza Formulacja: OD Typ i sposób działania: selektywny OPIS DZIAŁANIA HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w postaci zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą (OD). Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna nikosulfuron zaliczana jest do [...]

Fornet 040 SC

2020-05-20T10:03:17+02:00July 11th, 2019|

Fornet 040 SC Herbicyd substancja czynna: nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 40 g/l (4,17%) Rejestracja w: kukurydza Formulacja: SC Typ i sposób działania: selektywny OPIS DZIAŁANIA Daichi 040 SC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastnicy jednostronnej oraz niektórych [...]

Daichi Extra 6 OD

2020-04-10T14:47:02+02:00July 10th, 2019|

Daichi Extra 6 OD Herbicyd substancja czynna: nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 60 g/l (6,14%) Rejestracja w: kukurydza Formulacja: OD Typ i sposób działania: selektywny OPIS DZIAŁANIA HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w postaci zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą (OD). Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna nikosulfuron zaliczana jest do [...]

Daichi 040 SC

2020-04-10T14:46:40+02:00July 10th, 2019|

Daichi 040 SC Herbicyd substancja czynna: nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 40 g/l (4,17%) Rejestracja w: kukurydza Formulacja: SC Typ i sposób działania: selektywny OPIS DZIAŁANIA Daichi 040 SC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastnicy jednostronnej oraz niektórych [...]

Climax Extra 6 OD

2020-05-20T10:02:47+02:00July 10th, 2019|

Climax Extra 6 OD Herbicyd substancja czynna: nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 60 g/l (6,14%) Rejestracja w: kukurydza Formulacja: OD Typ i sposób działania: selektywny OPIS DZIAŁANIA HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w postaci zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą (OD). Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna nikosulfuron zaliczana jest do [...]

Go to Top