Djembe 274 EC

2020-04-10T14:51:19+02:00July 10th, 2019|

Djembe 274 EC Fungicyd substancja czynna: bromukonazol (związek z grupy triazoli) – 167 g/l (15,87%); tebukonazol (związek z grupy triazoli) – 107 g/l (10,17%) Inne substancje niebezpieczne nie będące substancją czynną: „Solwent nafta (ropa naftowa); węglowodory ciężkie aromatyczne; Frakcja naftowa – niespecyfikowana”. Rejestracja w: pszenica Formulacja: EC Typ i sposób działania: układowy do stosowania [...]