Pyranica 20 WP

2020-04-10T14:42:40+02:00January 20th, 2020|

Pyranica 20 WP Insektycyd substancja czynna: tebufenpirad - (związek z grupy pochodnych pirazoli) - 200 g/kg (20%) Rejestracja w: jabłoń, pomidor, ogórdek, oberżyna Formulacja: WP Typ i sposób działania: kontaktowy OPIS DZIAŁANIA Pyranica 20 WP jest środkiem roztoczobójczym w postaci proszku do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu kontaktowym, przeznaczonym do zwalczania wszystkich stadiów rozwojowych [...]

Inter optimum 72,5 WP

2020-04-10T14:49:54+02:00July 11th, 2019|

Inter optimum 72,5 WP Fungicyd substancja czynna: mankozeb (związek z grupy ditiokarbaminianów) - 680 g/kg (68%); cymoksanil (związek z grupy monoacetylomoczników) - 45 g/kg (4,5%). Rejestracja w: ziemniak, pomidor, ogórek, cebula Formulacja: WP Typ i sposób działania: zapobiegawczo i interwencyjnie OPIS DZIAŁANIA Inter Optimum 72,5 WP jest środkiem grzybobójczym o działaniu wgłębnym i powierzchniowym [...]

Go to Top